Den existentiella hälsan (de stora ”livsfrågorna”)


Vid sjukdom dyker ofta de existentiella frågorna upp,  ( ”de stora frågorna ” ). Varför har jag drabbats av KOL? och hur ska jag nu framöver hitta någon mening med livet? Det kan även handla om skuld kring att eventuellt ha rökt men även frågor kring ensamhet, lidande, övergivenhet och döden. Den existentiella hälsan påverkar hur du hanterar den fysiska och psykiska hälsan.

Genom att samtala med någon som du har tillit till kan dessa frågor bearbetas och bli mer hanterbara. Den existentiella konditionen kan öka genom att t ex söka sig till sammanhang som skapar förtröstan och hopp, stärker förundran, harmoni och besök i miljöer som ger kraft och styrka. Den stärks också när du kan möta dig själv med medkänsla och förståelse i utsatta situationer. Att du accepterar fullt ut vem du är och ser på dig själv med varma ögon.