Särskilt tandvårdsbidrag


Läkarintyg Särskilt tandvårdsbidrag

För att kunna få särskilt tandvårdsbidrag krävs det att man har diagnosen KOL och att man är ordinerad syrgas eller näringsdryck.

Bidraget kan användas till förebyggande tandvård.

Ett läkarintyg som styrker diagnos och ordination om näringsdrycker eller syrgas behövs. Intyget behöver inte förnyas.

» Startsida