Sexuell hälsa


 

Sex och samliv vid KOL

KOL i sig påverkar inte din sexuella förmåga men däremot kan dina fysiska reaktioner som andfåddhet, trötthet och känslomässiga reaktioner som oro, depression och känsla av ensamhet ha en inverkan. Rädslan att bli andfådd kan leda till ett undvikande av sexuella aktiviteter. Men med ett lite planering, uppfinningsrikedom, förmåga att se möjligheter och att öppna sina sinnen finns det fortfarande möjligheter att ha ett aktivt samliv.