Vem gör vad i vården?


I ett KOL-team ingår flera yrkeskategorier som ger stöd, behandling och individuella råd. KOL-team kan se olika ut beroende på vilken mottagning man går. Här kan du läsa om de yrkeskategorier som ofta ingår i ett KOL-team. 

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut ger individuella råd om 

 • hur man kan hantera den trötthet KOL ger,
 • hur man kan spara sin energi och
 • hjälpmedel som underlättar vardagen.

Dietist

Dietisten ger individuella råd

 • om balanserad och näringsriktig mathållning vid KOL och
 • om vad man kan äta när man inte alltid orkar laga mat.

Farmaceut

En farmaceut på ditt apotek förser dig med receptbelagda läkemedel samt information/råd om

 • dina läkemedel och hur du ska använda dem korrekt
 • hur du ska förvara dina läkemedel
 • eventuella biverkningar och om de någon inverkan på dina övriga läkemedel

samt svarar på frågor.

Fysioterapeut/Sjukgymnast 

Fysioterapeuten/Sjukgymnasten visar och ger individuella råd om

 • träning som förbättrar andning och styrka i muskler och skelett,
 • andningsteknik du kan använda vid fysisk aktivitet,
 • tekniker vid inhalationsmedicinering,
 • bra hostteknik,
 • avslappning och
 • fysioterapeutiska hjälpmedel.

Kurator

En kurator erbjuder krisstöd för dig och dina närstående efter du fått en KOL-diagnos och ansvarar för den sociala, ekonomiska, och lite av den juridiska rådgivningen. 

 • Känslomässigt stöd - stödjande, bearbetande samtal och krissamtal kring hur KOL påverkar olika livsområden, stressområden och behovsområden.
 • Ekonomiskt stöd - en kurator kan hjälpa dig att söka bidrag från fonder, handikappersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, närståendepenning och bistånd i form av ekonomiskt bidrag från socialtjänst.
 • Informativt stöd - ge vägledning, råd och information från till exempel Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen och patientföreningar.
 • Materiellt stöd - olika typer av praktisk hjälp till exempel för att ansöka om färdtjänst och parkeringstillstånd.

Logoped

En del personer som har KOL upplever att det är svårt att äta och svälja.
Logopeden kan undersöka din sväljförmåga på olika sätt.
Därefter får du individuella råd för att underlätta för dig att svälja säkrare och effektivare.
Du kan också få träna på detta hos logopeden.

Läkare

 • utreder och diagnostiserar KOL,
 • ansvarar för behandlingen och
 • skriver ut läkemedel.

Sjukhusbibliotekarie

Sjukhusbibliotekarien kan guida dig direkt till kvalitetssäkrad information om KOL på nätet och annan litteratur.

Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan arbetar med andliga/existentiella frågor vilket innebär att stödja och hjälpa, ge mod och hopp och att bistå vid omorientering inför nya faser i livet.
Vi erbjuder professionell samtalshjälp i form av själavård, terapier, krisstöd och avlastande samtal, dels enskilt men också i grupp.
Vi omfattas av lagen om total tystnadsplikt.

Sjuksköterska

Sjuksköterskan fungerar som koordinatorer i ett KOL-team. Om du har problem hjälper de dig att få kontakt med rätt person i KOL-teamet. Sjuksköterskan kan också stödja dig i olika livsstilsförändringar, exempelvis vid rökavvänjning.

Undersköterska

I KOL-skolan visar undersköterskan, som är hygienansvarig, hur du tvättar händerna på ett effektivt sätt och därigenom kan förebygga infektioner. 

Uroterapeut/Fysioterapeut

En uroterapeut kan visa dig hur du kommer igång med bäckenbottenträning och ge tips som kan vara till hjälp vid olika inkontinensproblem. 

Tandvården

Personal inom tandvården informerar om hur KOL indirekt påverkar munhälsan och hur du kan förebygga bekymmer i munhålan. De ger:

 • allmänna råd för en bra tandhygien och
 • hur man på ett bra sätt minskar muntorrhet.

» Hitta fakta om KOL