Om KOLinfo


Om KOLinfo

KOLinfo är en patientutbildning via internet. Den ger dig information om sjukdomen, hur man behandlar KOL och hur du kan spara energi för att underlätta vardagen. KOLinfo ger bra tips även till dig som är närstående. 

I KOLinfo kommer du att möta tretton yrkeskategorier. Dessa personer arbetar med att hjälpa patienter med KOL att må bättre och att de ska uppleva en god livskvalitet. Personalen har hela tiden samarbetat med en grupp personer med KOL. Dessa har hjälpt till för att informationen ska passa dig och dina närstående så bra som möjligt. Deras feedback har varit en ovärderlig hjälp under arbetets gång. 

Varje yrkeskategori har tagit fram det viktigaste från sin/sina lektioner i KOL-skolan. Därefter har enheten Bild och Media tagit fram bilder som ska passa och symbolisera varje text. Filmklippen är skapade enligt samma princip. Enhet eHälsa har utvecklat mikrowebbplatsen och sedan strukturerat in allt material i olika teman och avsnitt.

KOLinfo innehåller de viktigaste delarna vad gäller fakta och behandling vid KOL. Den kommer att uppdateras kontinuerligt med mer information. 

För att få individuella råd och rekommendationer anpassade för just dig kan du kontakta ditt KOL-team eller din vårdcentral.