Hjälpmedel vid gång


Stavar - ett hjälpmedel vid promenad

Fysioterapeutiska/sjukgymnastiska hjälpmedel som kan underlätta:

En rollator underlättar för många som har nedsatt balans.

Du avlastar vikten på armarna då du håller i en rollator. Det gör det lättare att andas. Du kan även sätta dig ned och ta en paus när du själv önskar utan att behöva leta efter en stol.

Vissa upplever även att det kan underlätta att gå med stavar. 

» Särskilt tandvårdsbidrag