Ökad känslighet mot stress


KOL gör att man är extra känslig mot stress. Därför är det viktigt att hantera stress på bästa sätt.

Ett sätt att lära sig hantera stress är att identifiera vad det är som stressar i livet kring; arbete, relationer med familj och vänner, helger, nätter och egna krav.

Försök att ändra på det som stressar dig. Om inte det går så förändra inställningen till det som stressar dig. Det vill säga att ändra tankemönster, förväntningar och frågeställningar kring det som stressar dig. Det är inte bara hur man har det utan även hur man tar sig an en situation.

Fokusera på det du kan göra i stället för att rikta in dig på svårigheter. Positiva tankar för framåt medan negativa gör att man stannar upp.

Det är möjligt att förbättra den fysiska och psykiska motståndskraften genom bättre levnadsvanor och hälsofrämjande livsstilsval.

» Stöd från kurator