Stöd från kurator


Stöd från kurator

En kurator kan informera dig om de olika former av stöd som finns för patienter och närstående.

Känslomässigt stöd: stödjande, bearbetande samtal och krissamtal kring hur KOL påverkar olika livsområden, stressområden och behovsområden.

Ekonomiskt stöd: en kurator kan hjälpa dig att söka bidrag från fonder, handikappersättning, bostadsbidrag, bostadstillägg, närståendepenning och bistånd i form av ekonomiskt bidrag från socialtjänst.

Informativt stöd: ge vägledning, råd och information från till exempel Försäkringskassan, kommunen, Arbetsförmedlingen och patientföreningar.

Materiellt stöd: olika typer av praktisk hjälp till exempel för att ansöka om färdtjänst och parkeringstillstånd.

» Sköt om dina tänder