Syfte med behandling


Syfte med behandling
Det finns inga läkemedel som kan bota KOL-sjukdomen men man försöker med hjälp av behandling att
  • lindra symtomen,
  • förbättra livskvalitén och
  • prestationsförmågan.

Det går också att minska de akuta exacerbationer, försämringsperioder, som drabbar personer med KOL.

» Behandling - en översikt