Behandling - en översikt


Handtvätt
 • Stoppa förstörelsen av lungor och luftrör - Sluta röka!
 • Vidga luftrören med hjälp av läkemedel.
 • Få bort slem med andningsövningar, inhalationer och fysisk aktivitet.
 • Förhindra infektioner genom att
  • få bort slem,
  • vaccinera mot influensa och pneumokocker (lunginflammation),
  • ha en god handhygien och
  • öka näringstillförseln.
 • Stärkt muskulatur med träning och fysisk aktivitet på olika sätt.
 • Behandla smärta, ångest och feber.
 • Hälsosam kosthållning.
 • Energibesparande arbetssätt - hur man på bra sätt kan hushålla med sin energi för att underlätta vardagen.

» Rökstopp