Tänderna kan ta skada


Tänderna kan ta skada vid KOL

KOL-mediciner och syrgas kan ge muntorrhet. Då är det lättare att få hål i tänderna.

När slemhinnorna blir torra ökar risken för svamp i munnen.

Tätare måltider samt näringsdrycker som innehåller socker, ökar också risken att få hål i tänderna.

» Symtom vid muntorrhet