Våld i nära relationer


Våldets hälsokonsekvenser

Att befinna sig i en våldspräglad relation begränsar möjligheten att leva ett självständigt liv och ha bra livskvalitet.

Risken att drabbas av psykiska besvär och missbruk i olika former ökar om man lever med våld. Det kan utöver kroppsliga skador även leda till konstant hög stressnivå.

Oavsett hur ofta eller under vilka omständigheter du blir utsatt för våld, är det viktigt att du pratar med någon om din situation. Det finns hjälp att få!