x- Behandling vid luftvägsinfektion


Behandling vid luftvägsinfektion

En försämringsperiod, exacerbation, är ofta infektionsutlöst och behandlingsbar. Det är viktigt att tidigt komma i kontakt med sjukvården för att vid behov påbörja behandling. Både antibiotika och kortison kan behövas.

Vid svårare försämring kan det behövas behandling med luftrörsvidgande läkemedel i högre doser i en nebulisator. Även syrgasbehandling kan bli aktuellt i akutskedet samt inläggning på sjukhus.