KOL - exacerbation


Inhalationsapparat

KOL-exacerbation är en akut försämring i hälsotillståndet hos personer med KOL, oftast i samband med ett virus eller en bakterieinfektion. Symtomen är ökad andfåddhet och ökad mängd slem med missfärgade upphostningar.

Excerbationer behandlas med kortisontabletter. Vid infektion kan man få antibiotika.

» Urinläckage vid hosta