Rökstopp


Läkemedel mot rökning

KOL orsakas ofta av rökning. 80 till 90 procent av de som får KOL har varit eller är rökare. Rökningen orsakar inte bara lungsjukdomar som KOL och lungcancer utan också hjärt- och kärlsjukdomar. För varje år som en person med KOL fortsätter att röka förvärras sjukdomen.

Rökstopp är utan tvekan den första och viktigaste behandlingen vid KOL. Att sluta röka förbättrar prognosen vid KOL hos såväl de med lindrig som de med svårare sjukdom.

Om en person med KOL fortsätter att röka kommer övrig behandling endast att ha en liten effekt och betydelse.

Slutar man röka och dessutom får behandling, kommer symtomen att minska och försämringarna av lungornas funktion att bromsas.

Det är också viktigt att andra personer inte röker i närheten av den som har KOL.

Att sluta röka kan vara mycket svårt. Det finns olika nikotinläkemedel och behandlingar. Be om rökstoppsstöd.

» Bra med fysisk aktivitet