Läkemedel vid KOL


Läkemedelsbehandling vid KOL

Den första åtgärden för behandling av KOL är att patienten ska sluta andas in skadliga ämnen. Rökavvänjning är den viktigaste behandlingen för alla som fortfarande röker.

Beroende på vilken stadium av KOL patienten befinner sig i, finns följande läkemedel:

  • luftrörsvidgande
  • kortison och andra inflammationsdämpande läkemedel
  • syrgas

Vaccination mot influensa och pneumokocker (kan ge svår lunginflammation) rekommenderas till patienter med KOL för att minska risken för svåra infektioner.

» Varför inhalation?

Farmaceut

En farmaceut på ditt apotek kan förse dig med dina receptbelagda läkemedel samt information om dem. I farmaceutens roll ingår det att visa och informera om hur du ska använda dina läkemedel korrekt och kontrollera att de inte har någon inverkan på något av dina andra läkemedel.

På flera apotek erbjuder man tjänster där man går igenom medicinlistan tillsammans med dig. Syftet är att lära dig mer om dina läkemedel, tex hur du bäst förvarar dem, biverkningar och hur du ska använda dem. Du har också möjlighet att få svar på eventuella frågor.