Vaccination


Vaccination mot influensa

Eftersom personer med KOL har en nedsatt lungfunktion har man mindre marginaler än lungfriska och kan drabbas hårdare vid influensa och lunginflammation.

För att förebygga infektioner rekommenderas vaccination mot influensa och pneumokockinfektion. Pneumokocker är en typ av bakterier som ofta ger upphov till luftvägsinfektioner och kan ge svår lunginflammation.

Influensavaccinationen bör förnyas årligen.

För friska personer, 65 år eller äldre, rekommenderas inte förnyad pneumokockvaccination.

För övriga personer med kroniska sjukdomar eller andra riskfaktorer, avgör läkare vilka vaccineringar som ska göras och hur ofta.

» Kontrollera din andning