Varför inhalation?


Inhalation

Inhalationsmedicinering är ett effektivt sätt att lindra symtom vid KOL, den

  • ger snabb effekt
  • verkar lokalt i luftvägarna
  • ger mindre biverkningar
  • vidgar luftrören och gör det lättare att andas (minska obstruktivitet)
  • underlättar att få upp slem (sekretmobilisering)

» Egenvård vid lindrig försämring