Andning och stress


Andning och stress

Vid mycket stress spänns musklerna, hjärtslag och blodtryck ökar och det blir svårare att andas.

Undvik att jämföra dina stressreaktioner med andra personers eftersom individer reagerar olika på likartade händelser.

» KOL påverkar närstående