KOL påverkar närstående


KOL påverkar inte bara den enskilde utan också familj, släkt, vänner och arbetskamrater. Den närmaste omgivningen känner ofta oro inför framtiden. Osäkerheten kan vara stor och det kan vara svårt att förhålla sig till den som blivit sjuk.

Det viktigaste är då att tillsammans kunna prata om det man upplever som problematiskt. Att vara så öppen att man kan fråga och diskutera eventuella problem är en förutsättning för att hitta lösningar.

Att ha kunskap om sjukdomen och dess konsekvenser är nödvändigt för både individen och de närstående. För att man tillsammans skall kunna anpassa sig till den nya situationen gäller såväl för den som har fått KOL som för närstående att kunna acceptera och förstå. 

» Tänderna kan ta skada vid KOL