Krisreaktion


Krisförlopp och sorgearbete vid KOL

Hur vi reagerar när vi hamnar i en kris kan variera väldigt mycket från individ till individ. Men det brukar finnas fyra olika faser:

Chockfasen

Nej, det kan inte vara KOL jag har drabbats av. Det är något fel på proverna och hur ska jag orka med detta?

Reaktionsfasen

Varför ska just jag drabbas av KOL? Livet är orättvist och det känns hopplöst.

Bearbetningsfasen

Det känns inte lika tungt alla dagar, man börjar att hitta nya sätt att göra saker på. Jag har accepterat tanken på att jag har KOL.

Nyorienteringsfasen

Jag har lärt mig att hantera KOL och kan ta tillvara på livet igen.

Givetvis finns inga tydliga gränser mellan faserna utan du arbetar med dem på olika nivåer under hela sorgearbetet.

» Nedstämdhet och depression