Nedstämdhet och depression


Depression och nedstämdhet

KOL är en kronisk sjukdom som kan medföra svårigheter att klara av vardagen på samma villkor som andra.

Att få diagnosen kan upplevas som att man kastas rakt in i oro och ovisshet med vetskapen om att lungfunktionen aldrig blir som förr. Ofta skuldbelägger man sig själv. Sök hjälp i ett tidigt skede.

» Andning och stress