En folksjukdom


KOL är en av våra stora kroniska folksjukdomar. Minst en halv miljon människor i Sverige beräknas ha sjukdomen.

Enligt Riksförbundet HjärtLung är det minst 400 000 personer i Sverige som har KOL utan att veta om det.

Varje år dör närmare 3 000 personer med KOL i Sverige, fler kvinnor än män och dödsfallen har ökat starkt sedan 1970-talet. 

Världshälsoorganisationen, WHO, beräknar att KOL kommer att ligga på tredje plats vad gäller dödsorsak år 2030. 

» Förändringar i lungorna