Orsaker


Orsaken till KOL

Den vanligaste orsaken till KOL är tobaksrökning. 80-90 procent av de som drabbas av KOL är rökare eller före detta rökare.

Personer som under en längre tid, till exempel under yrkeslivet, är utsatta för partiklar som irriterar luftvägarna eller för gaser, har en ökad risk för att utveckla KOL.

En annan orsak - som dock är mycket ovanlig - är en brist av ett ämne i kroppen som normalt skyddar lungorna. Tillståndet kallas alfta1-antitrypsinbrist.

» En folksjukdom