Förändringar i lungorna


Modell av luftrör

Begränsningen man får av luftflödet vid KOL beror på en kombination av kronisk bronkit och emfysem.

Kronisk bronkit är en ständig inflammation av luftvägarna. Den leder till en förtjockning av luftrören och en ökning av de celler i luftrören som bildar slem.

Alveolerna kallas de små lungblåsor som har som uppgift att ta upp syrgas ur luften. Vid KOL förstörs alveolernas väggar och större håligheter bildas. Detta kallas emfysem. 

» Symtom