Vad är KOL?


Vad är KOL?

KOL eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, är en lungsjukdom som kännetecknas av en långsam nedsättning av lungfunktionen, det vill säga att luftrören blir trängre än normalt. 

Många drabbas av KOL utan att veta om det. Det gör att sjukvården inte känner till alla som har KOL.  

KOL kan i de flesta fall behandlas med gynnsam effekt hos många KOL-sjuka.

» Orsaker till KOL