Symtom


Symtom vid KOL

Personer som har KOL kan ha flera symtom:

  • Andningsbesvär. I början ingen eller lätta. Därefter andfåddhet vid ansträngning. Vid svår KOL även i vila.
  • Kronisk hosta.
  • Slemmiga upphostningar.
  • Lättare att få infektioner
  • Pipande andningsljud
  • Försämrad kondition

Ovanstående symtom kan förekomma vid andra sjukdomar och därför är det alltid viktigt att kontakta din läkare.

» KOL och övriga kroppen