KOL och övriga kroppen


Hur kan KOL påverka övriga kroppen?

När man har KOL kan man ha symtom även från andra delar av kroppen. Alla med KOL får inte samma symtom, här är några exempel på symtom man kan få:

  • Viktnedgång: 30 – 40 procent av energiförbrukningen kan gå åt till andningen
  • Benskörhet (Osteoporos): risken för benskörhet ökar om man har för låg vikt, är stillasittande, röker, har passerat menopausen (när den sista mensen inträffar)
  • Muskelsvaghet
  • Hjärtsjukdom
  • Inkontinens: exempelvis urinläckage vid hosta
  • Muntorrhet och ökad risk för hål i tänderna: av läkemedel som ges vid KOL
  • Sömnapné: att man har upprepade andningsuppehåll under sömnen
  • Trötthet
  • Depression, nedstämdhet, ångest
  • Ökad känslighet för stress 

» Symtom vid infektion i luftvägarna