Symtom vid infektion i luftvägarna


Tecken på försämring och eventuell infektion i dina luftvägar

Det är bra att kunna känna igen de symtom man kan få vid en försämring. En försämring kan bero på en infektion i luftvägarna. 

  • Ökad slemsekretion (mer slem i luftvägarna),
  • missfärgat slem,
  • ökad andfåddhet och
  • ofta har man feber (men inte alltid).

Vid två eller tre av ovanstående symtom bör du kontakta sjukvården för eventuell kortison- och antibiotikabehandling.

» KOL - exacerbation