Urinläckage vid hosta


Bäckenbottenmuskulatur

Ansträngningsinkontinens

I samband med fysisk aktivitet ökar trycket på buken. Det kan leda till urinläckage. Exempel på aktiviteter som kan ge urinläckage kan vara hosta, tunga lyft, skratt, jogging, hopp och uppresning från sittande eller liggande. Du kan då läcka små skvättar urin utan att du känt någon kissnödighet. Detta kallas ansträngningsinkontinens.

Trängningsinkontinens

En plötslig och stark känsla av kissnödighet som leder till urinläckage kallas trängningsinkontinens eller i mer vardagligt tal överaktiv blåsa. Urinläckagen kan variera från små skvättar till fullständig blåstömning. Detta beror på en sammandragning av blåsans muskulatur.

Du kan även ha en blandning av både ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens.

Täta trängningar

Uttrycket täta trängningar innebär att du måste kissa ofta. Du har inget urinläckage men att tvingas kissa ofta kan vara svårt begränsande.

Andra symtom på en svag bäckenbotten kan vara läckage av avföring eller ofrivillig gasavgång.

» Krisreaktion