Bra med fysisk aktivitet


Styrketräning

Fysisk aktivitet motverkar en negativ spiral som innebär att den andfåddhet som man upplever vid ansträngning, leder till obehagskänsla och oro. Det kan i sin tur resultera i att man undviker aktivitet. En lägre aktivitetsnivå kan leda till svagare muskulatur och sämre kondition. Då ökar andfåddheten och det leder till ytterligare minskad fysisk aktivitetsnivå och ökad social isolering.

Fysisk aktivitet vid KOL har visat sig ha många positiva effekter:

  • Den fysiska kapaciteten förbättras (starkare hjärta, förbättrad balans och ökad muskelstyrka)
  • Minskad andfåddhet
  • Minskad rädsla för att anstränga sig
  • Förebygger benskörhet
  • Förbättrad livskvalité
  • Ökad känsla av välbefinnande

Många upplever det positivt att träna i grupp tillsammans med andra personer med samma sjukdom. Vänd dig till din sjukgymnast för information.

Även du som har syrgasbehandling i hemmet rekommenderas att träna och får samma positiva träningseffekter.

Gör någon aktivitet regelbundet varje dag, detta är positivt för hela kroppen och känslan av andfåddhet minskar.

Den bästa träningen är den som blir av!

» Hur ska jag träna?