Hur ska jag träna?


Styrketräning för ökad muskelstyrka

Träna på måttlig nivå under minst 30 minuter 5-7 gånger i veckan. Du kan dela upp dessa 30 minuter i kortare pass. Gör det så enkelt som möjligt och välj någon aktivitet du tycker om, till exempel promenader, cykling eller simning. Försök att träna varje dag.

  • Planera dina aktiviteter varvat med vila så att du kan prioritera det du tycker är viktigt.
  • Förebygg besvär med bronkvidgande medicin (om du brukar ha hjälp av den)
  • Förbered dig genom att använda sluten läppandning redan innan träningen startar
  • Börja träningen långsamt och stegra därefter i mycket långsam takt
  • Träna inte så att du blir helt slut – ta pauser
  • Använd gärna gånghjälpmedel till exempel rollator, så att du kan förflytta dig längre sträckor
  • Prata inte samtidigt som du tränar (då orkar du inte så mycket).

Känns det svårt att komma igång, ta kontakt med din sjukgymnast/fysioterapeut som kan hjälpa dig!

» Mat vid KOL